ENGLISH TEACHING II


 

Od stycznia 2003 roku realizujemy Projekt English Teaching II. .

Konkurs na organizację i prowadzenie: „Szkolnych klubów anglofanów czyli entuzjastów kultury anglosaskiej i języka angielskiego”
Cel projektu:

 

 Planowane rezultaty:

 

W projekcie uczestniczą szkoły:
 - Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie,
 - Zespół Szkół nr 3 w Skoczowie,
 - Gimnazjum nr2 w Skoczowie,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie,
 - Zespół Szkół nr 3 w Pierśćcu,

Relacja z pierwszego przeglądu Szkolnych Klubów Anglofanów
(Miejski Dom Kultury w Skoczowie)
 

.

Relacja z finałowego przeglądu Szkolnych Klubów Anglofanów
(Miejski Dom Kultury w Skoczowie)
 

.