MISS & MISTER FITNESS SHOW


 

 

W styczniu 2001 roku dyrektor Polskiej Szkoły w Trzyńcu (Republika Czeska) - Roman Wróbel - zwrócił się do naszego Stowarzyszenia z ofertą współ organizacji konkursu pt. "Wybory Miss Mister Fitness Euroregion Show". Konkurs kierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych w wieku 14-16 lat. Zaproszenie przyjęliśmy i od 2001 z powodzeniem realizujemy wspólny projekt.
W konkursie oceniane są talenty sceniczne, kreatywność w prezentacji własnego programu, sprawność fizyczna, ogólna wszechstronność i wiedza uczniów.

 

Rok 2001 Rok 2002

ROK 2003

ROK 2004