STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU I PROMOCJI 

SKOCZOWA

"MAŁA OJCZYZNA"

 


NASZE CELE:

Wszechstronny Rozwój i Promocja Gminy Skoczów

Budowa Świadomego Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym i Zagrożonym Patologiami